Cooperativa Agricola CerealTop


Cooperativa agricolă CEREALTOP FARMERS s-a constituit în anul 2017, ca o asociație autonomă (având nucleul de baza format din 5 fermieri), care exercită o activitate economică în interesul privat al membrilor săi, cu scopul integrării activității economice, desfășurate de aceștia.

Asocierea a fost necesară, pentru îmbunătățirea calității activităților din ferme, prin valorificarea mai bună a cerealelor și aprovizionarea eficientă cu inputuri cât și împărtășirea experiențelor proprii între fermieri (hibrizi folosiți, produse pp folosite, utilaje, etc.)

CEREALTOP FARMERS

În prezent suntem un număr de 12 de fermieri cu o suprafața de 6150 ha
Aria de activitate a cooperativei este Jud. Vrancea


CE ÎNSEAMNĂ O COOPERATIVĂ ?

Cooperativa agricolă este o organizaţie economică formată prin asocierea liber consimţită a unui grup de persoane pentru producerea, cumpărarea, desfacerea în comun a unor produse, pentru acordarea de credite sau pentru prestarea unor servicii în interesul privat al membrilor săi respectând principiile cooperatiste:

  • asocierea voluntară și deschisă
  • controlul democratic al membrilor cooperatori
  • participarea economică a membrilor cooperatori
  • autonomia şi independenţa cooperativei
  • educarea, instruirea şi informarea membrilor cooperatori
  • cooperarea între cooperative
  • preocuparea pentru comunitate